Sharing Copenhagen

Skulptura z okoljevarstvenim sporočilom

Kopenhagen se, podobno kot druga evropska mesta, sooča z neizogibnimi klimatskimi spremembami. Da bi se izognili stroškom odprave škode poplav ali gradnji drage komunalne infrastrukture, želijo na primeru soseske Saint Kjeld’s pokazati, da obstajajo tudi drugi, inovativni in cenejši načini ravnanja s padavinsko vodo. Tako načrtujejo retenzijske površine v obliki košarkarskih igrišč in skate parkov, preizkušajo načine površinskega odvajanja vode in gradijo začasne zadrževalnike, predvsem pa želijo za 40 odstotkov zmanjšati tlakovane površine. V sklopu omenjenih aktivnosti so organizirali tudi mednarodni vabljeni natečaj za izvedbo urbane skulpture, ki boosveščala o klimatskih spremembah, uvajala nov pristop k prilagajanju soseske na večjo količino vode, postala osrednji prostor tega mestnega predela in predstavljala lastnosti ter različna agregatna stanja vode.
Povabljenih je bilo pet skupin iz Nemčije, Švedske, Španije, Anglije in Slovenije. Teden dni smo bivali pri domačinih in delali v Pisarni urbane prenove v soseki Saint K’jelds. prostoRož je predlagal skulpturo, imenovano Veliki čarobni vodni stroj: 5 kovinskih trobent, od katerih zgornji del deluje kot zbiralnik vode, steber pa kot prostor za eksperimente z vodo. Vsak steber bi skozi različne naprave in preizkuse predstavljal eno lastnost vode: zvok, moč, pritisk, pomen, gibanje in tok.

Naročnik: organizacija Wooloo in pisarna urbane prenove The Integrated Urban Renewal of St. Kjeldsa

Sodelavec: Nejc Matjaž

Četrt Saint Kjeld's, Kopenhagen, Danska; oktober 2015