Savsko naselje

Prenova urbane soseske, ki upošteva skupnost toliko kot prostor

Na povabilo Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana smo v začetku leta 2013 začeli s projektom Celovita urbana prenova, ki je temeljil na vključevanju lokalnih prebivalcev. V Savskem naselju smo se pod sloganom ‘Kdor pomaga, ta zmaga!’ povezale organizacije in posamezniki iz soseske. Na organiziranih in spontanih druženjih ter zborih stanovalcev smo v pol leta oblikovali program prenove, ki poteka na več ravneh: v obliki socialnih, kulturnih in športnih dejavnosti, neformalnih druženj in snovanja prostorske vizije soseske. Vsak posameznikse lahko vključuje na področjih, ki ga zanimajo in navdušujejo.

V dveh letih se je v projekt vključilo tudi več različnih strokovnjakov, predstavnikov mestnih institucij ter nevladnih organizacij. K prenovi javnega prostora v Savskem naselju pristopamo na način, ki predstavlja več kot le revitalizacijo in fizično prenovo javnega prostora. Je oblika prenove, ki se osredotoča na skupnost vsaj toliko kot na prostor. Celovita urbana prenova pomeni:

  • boljšo vključenost prebivalcev,
  • hitro odzivanje na pobude in spremembe na lokalni ravni
  • dobro povezanost mestne uprave s soseskami,
  • bolj ažurno oblikovanje strateških dokumentov,
  • bolj smiselno izvajanje posameznih posegov,
  • večjo finančno učinkovitost.

Posledice takšnega načina dela so trdne povezave med prebivalci in organizacijami, ki bodo v prihodnostiporajale tudi nova sodelovanja.

Projekti, umeščeni v Savsko naselje (izvedeni ali v teku): časopis Savčan, Vizija za javni prostor soseske, dogodki na prostem, Hip, hip, hip, super hrib!, Knjižnica REČI, druženja in aktivnosti v Domu skupnosti, urbani vrtovi, študentske delavnice, sodelovanje na BIO50, obveščanje in predlogi za odločevalce.

Savsko naselje

Sodelavci: prebivalci Savskega naselja, MHP, Saprabolt, Smetumet, Ljiljan, Olga Michalik, Aidan Cerar, Jošt Derlink, Irena Ostojič, MOL OUP, OGDP, Urad za mladino, SLS, Četrtna skupnost Bežigrad, FA Ljubljana, OŠ Savsko naselje, Vrtec Mladi rod, Rehabilitacijski center Soča, Regionalni center kreativne ekonomije RRALUR, Knjižnica Otona Župančiča - enota Bežigrad, MAO/BIO50, Inštitut za Urbanizem Grenoble

Podporniki: Mestna občina Ljubljana (2013 in 2014), Creative Europe program, projekt Artizen, Mizarstvo Košak

Foto: Matjaž Tančič