PODHOD TIVOLI

vzpostavljanje osi med Ljubljanskim in Tivolskim gradom

Podhod med Moderno galerijo in parkom Tivoli v Ljubljani

Podhod pri Moderni galeriji predstavlja glavno povezavo mestnega središča s parkom Tivoli. Leži v osi, ki povezuje Tivolski grad z Mestno hišo. Do sredine prejšnjega stoletja je bila to promenada, ki je predstavljala jedro družabnega življenja v mestu.

Oživitev nekdanje promenade na osi, ki bi povezovala Tivolski grad z Ljubljanskim, je ena od prednostnih razvojnih nalog. Z zaprtjem Tromostovja in Stritarjeve ulice za motorni promet ter s privlačnimi vsebinami v Tivoliju se je ta naloga začela uresničevati.

Pomemben kamen v tem mozaiku je prenova podhoda pri Moderni galeriji, ki je bil do preureditve kljub kakovostnemu oblikovanju in osnovnemu vzdrževanju v slabem stanju. Tlaki so bili popokani, ograje razmajane, podhod je bil žrtev vsakdanjega vandalizma in je predstavljal velik strošek za vzdrževanje.

Poglavitni cilj prenove je sledil viziji mesta:  podhod ni le povezava dveh točk, temveč je postal urban prostor, ki je lahko park, ulica, sprehajališče, igrišče ali prireditveni prostor.

Pri prenovi sta bili izvedeni dve vrsti posegov: obnova obstoječega in dodajanje novega. Dela so potekala v naslednjih fazah: sanacija kanalizacijskega omrežja, odstranitev grafitov in protigrafitna zaščita betonskih sten podhoda, obnova tlaka v podhodu, postavitev panelov iz ekspandiranega kortena, prepleskanje in pričvrstitev obstoječih ograj, osvetlitev podhoda ter sanacija stopnic, ki vodijo na levo in desno stran od podhoda.

Vsi ti posegi nadgrajujejo prostor in hkrati zmanjšujejo možnosti za vandalizem.

Sodelavci: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL (redna vrzdževalna dela), Rima, d.o.o. (gradbena in obrtniška dela), Alukomen, d.d. (kovinarska dela) ter
Javna razsvetljava, d.d. (elektro dela).
Naročnik: Zavod za turizem Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Zavod za turizem Ljubljana