PLEČNIKOV PODHOD

Tudi infrastrukturni objekti so pomemben del mestnega prostora
Plečnikov podhod v Ljubljani

Plečnikov podhod je ena najbolj frekventnih peš povezav med starim in novim delom centra Ljubljane, saj povezuje osrednji mestni park Zvezda s Plečnikovim trgom pred veleblagovnico Maximarket. Arhitekt Bitenc je v šetdesetih letih podhod zelo kvalitetno oblikoval; stopnišča in rampe se počasi spuščajo na nivo podhoda, vmes pa puščajo prostor za predstavitev rimskih izkopanin, ki so jih našli na tem mestu. V podhodu je bilo že od začetka urejenih nekaj lokalov, ki so sčasoma zaradi nevzdrževanja propadli. Precej časa so bile stene prekrite z grafiti, omet je odpadal, luči so bile razbite, iz podhoda pa se je širil neprijeten smrad.

Ob prenovi cestišča nad podhodom se je pojavila priložnost prenove in ponovne oživitve podhoda. Prenova je temeljila na dveh željah: obnoviti stopnišča in klančine ter na novo oblikovati sam podhod z lokali. Prenova je bila razdeljena na dve fazi. V prvi je šlo za obnovo obstoječih tlakov, stropv, zidcev, stopnic, ograj in zasaditev. Druga faza pa je obsegala dodajanje kovinskih panelov. Glavni cilj je bil narediti podhod spet varen in prijeten javni prostor, ki bo privabil tako mimoidoče, kot tudi najemnike lokalov.

Odločili smo se za uporabo perforiranih kovinskih stenskih panelov, ki imajo več funkcij: v njih se skrivajo svetila, smetnjaki in klopi. Perforacija preprečuje grafitiranje, zlata barva ustvarja prijetno vzdušje. Vsak drugi panel se lahko odpre, tako da podnevi za njim lahko zasije izložba lokala, ponoči pa zaprti paneli ščitijo stekla pred vandalizmom. Ob vstopih v podhod, kjer je še vedno dovolj dnevne svetlobe, smo namestili lesene klopi, ki se izvijejo iz kovinskih panelov.
Na levi in desni strain podhoda smo za paneli oblikovali dva lokala. V enem se je pred kratkim odprla trgovina z igračami in miselnimi igrami. Na drugi strani pa bo kmalu svoja vrata odprla fotografska galerija, ki je na tem mestu nekoč že bila.

Po prenovi je podhod spet zaživel v svoji nekdanji podobi. Z odstranitvijo grmičevja se je prostor odprl v park in tako postal prijetnejši za zadrževanje. Podhod je sedaj lažje vzdrževati, zato je posledično tudi bolj urejen in prijeten.
Ponoči je dovolj osvetljen, da ne privablja vandalizma.
S prenovo smo želeli pokazati, da so tudi infrastrukturni objekti javni prostor in lahko, če so pravilno oblikovani in še pomembneje vzdrževani, nudijo prostor srečevanju in zadrževanju ljudi ter hkrati ustvarjajo boljšo podobo mesta.

Naročnik: Mestna občina Ljubljana