PARKI

Kakšne parke potrebuje Ljubljana?

S projektom smo želeli opozoriti na zelene površine znotraj mestnega središča in raziskati njihovo vlogo in pomen danes, saj za mesto predstavljajo velik potencial. Večina parkov v središču Ljubljane žal ni na nivoju novodobnih evropskih parkov – ljudje se redko zadržujejo v njih, saj jim primanjkuje parkovna oprema, ni igral za otroke, niso v dovoljšni meri vzdrževani in čiščeni, velikokrat problem predstavljajo tudi pasji iztrebki, …
Pri izbiri parkov smo se omejili na ožji center Ljubljane. Z različnimi postavitvami smo poskušali obiskovalcem nakazali možnosti, ki jih ponujajo parki, in vanje pritegniti tako meščane kot turiste. Parke smo začasno opremili z visečimi mrežami, gugalnicami, ploščadmi za posedanje in igro, uredili smo dnevno sobo, postavili hiške na drevesih, …
Za zaključek smo organizirali okroglo mizo na temo ‘Kakšne parke potrebuje Ljubljana?’. Povabili smo strokovnjake iz področja arhitekture, krajinske arhitekture, urejanja in sociologije mesta.

Sodelavci:Sodelavci: Žiga Testen (vizualna podoba), Špela Verbič-Miklič (odnosi z javnostmi), Maja Vardjan (moderatorka okrogle mize).