Mreža za prostor

Krepimo nevladne organizacije na področju urejanja prostora

Mreža za prostor povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora, lokalne pobude in organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežno povezovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora je ključno za doseganje zainteresirane javnosti kot kritične mase, potrebne za okrepitev civilnega dialoga in večje učinke v procesih odločanja na državni in lokalni ravni.

prostoRož v okviru Mreže za prostor vodi dve tematski delovni skupini, in sicer delovno skupino za urbano prenovo in začasno rabo ter delovno skupino za izobraževanje. V okviru obeh organiziramo strokovne dogodke in srečanja, predavamo in izobražujemo o urejanju prostora ter pripravljamo članke za množične in strokovne medije.

2018:

Skupaj z Mrežo za prostor smo se spraševali, kakšno je stanje na področju urejanja prostora v Sloveniji, ko pride do financiranja projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju urejanja prostora. Spomladi 2018 smo izvedli raziskavo “Analiza financiranja NVO na področju urejanja prostora na lokalni ravni“, v kateri smo pregledali javne razpise, izvedli intervjuje s predstavniki občin in raziskali primere dobrih praks iz Slovenije in tujine. Želeli smo prikazati trenutno situacijo na področju financiranja prostorskih nevladnih organizacij iz različnih zornih kotov in pokazati na možne smeri, v katere se lahko financiranje na lokalni ravni še razvije. Povzetek raziskave najdete tukaj.

Raziskavi je jeseni 2018 sledil posvet med deležniki (občinami, ministrstvi in nevladnimi organizacijami), z naslovom “Kako financirati nevladne organizacije na področju urejanja prostora“. Zanimalo nas je, zakaj na področju prostora deluje tako malo organizacij, kakšne so prednosti in slabosti sodelovanja s prostorskimi NVO in kakšne so ovire za razvoj sektorja. Skupaj z udeleženci posveta in z Mrežo za prostor smo oblikovali osnovne smernice za financiranje prostorskih NVO. Izkazalo se je, da za boljši prostor potrebujemo več radovednosti v javnem in nevladnem sektorju.

 

Slovenija

Partnerji: Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Slovenska kolesarska mreža, DUO, Društvo Hiša!, est=etika, Pazi!park in drugi Podpornik:Ministrstvo za javno upravo, Evropski socialni sklad Evropske unije

2014 - danes