Mreža za prostor

Krepimo nevladne organizacije na področju urejanja prostora

Mreža za prostor povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora, lokalne pobude in organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežno povezovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora je ključno za doseganje zainteresirane javnosti kot kritične mase, potrebne za okrepitev civilnega dialoga in večje učinke v procesih odločanja na državni in lokalni ravni.

prostoRož v okviru Mreže za prostor vodi dve tematski delovni skupini, in sicer delovno skupino za urbano prenovo in začasno rabo ter delovno skupino za izobraževanje. V okviru obeh organiziramo strokovne dogodke in srečanja, predavamo in izobražujemo o urejanju prostora ter pripravljamo članke za množične in strokovne medije.

 

Slovenija

Partnerji: Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Slovenska kolesarska mreža, DUO, Društvo Hiša!, est=etika, Pazi!park in drugi Podpornik:Ministrstvo za javno upravo, Evropski socialni sklad Evropske unije

2014 - danes