Mreža za prostor

Krepimo nevladne organizacije na področju urejanja prostora

prostoRož se je pridružil Mreži za prostor, ki deluje pod vodstvom Inštituta za politike prostora. Mreža za prostor povezuje strokovne nevladne organizacije na področju urejanja prostora, lokalne pobude in organizirane skupine prebivalcev, ki si prizadevajo za višjo kakovost svojega bivalnega okolja. Mrežno povezovanje nevladnih organizacij na področju urejanja prostora ter njihovo navzkrižno sodelovanje z nevladnimi organizacijami na komplementarnih vsebinskih področjih je ključno za doseganje zainteresirane javnosti kot kritične mase, potrebne za okrepitev civilnega dialoga in večje učinke v procesih odločanja na državni in lokalni ravni.
V Mreži za prostor se dejavnosti izvajajo v okviru tematskih delovnih skupin, v katerih se povezujejo sorodne organizacije. Na tak način delujeta tudi Delovna skupina za urbano prenovo in Delovna skupina za izobraževanje, ki ju vodi prostoRož.

Slovenija, 2014 -

Partnerji: Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, DUO, Društvo Hiša!, Pazi!park, Metro SR, Eko Humanitatis Podpornik: Ministrstvo za javno upravo