Mladibor

Mladibor je projekt, ki ga je zavod Bunker skupaj s partnerji, med katerimi je bil tudi prostoRož, zasnoval z namenom, da mladim v Mariboru ponudi umetniška orodja, ki bi pritegnila njihovo pozornost in jih spodbudila k dejavni vključitvi v ustvarjanje novih in inovativnih vsebin v urbanem okolju. Tako smo leta 2011 izvedli delavnico, na kateri smo tematizirali šolsko dvorišče, leto kasnejesmo se osredotočili na javni prostor, leta 2013 pa smo se ukvarjali z urbanim vrtnarjenjem. Prvo leto smo se posvetili zamisli začasne preureditve šolskega dvorišča, ki bi dijakom med poukom in po njem nudilo kakovostno okolje za preživljanje prostega časa na prostem. Z dodajanjem novih elementov opreme je bilo mogoče zagotoviti karseda raznoliko uporabo zunanjega prostora. Leta 2012 so dijaki spoznavali staro mestno jedro Maribora. Odkrivali so, kaj se skriva na trgih in ulicah, za hišami ali pod mostovi, kaj vse bi tam lahko počeli in premišljevali, kako bi prostore lahko pomladili, da bi postali prijetni in bi pritegnili pozornost.Udeleženci delavnice so skupaj z mentorji oblikovali dve prostorski instalaciji, eno v Žičkem prehodu in drugo na prehodu med Židovsko četrtjo in Lentom, in jih ponudili na uporabo obiskovalcem in prebivalcem Maribora. Leta 2013 smo delavnico trajnostnega vrtnarjenja izvedli v sodelovanju z Varuhi semen. Za začetek smo dijake, ki so želeli postati dejavni člani skupine šolskih vrtnarjev, seznanili s pojmom biodiverzitete in kakovostjo semen. Izdelali smo pripomočke za sušenje in shranjevanje semen, spomladi pa smo na dvorišču gimnazije postavili prve šolske grede.

Sodelovanje mladih pri načrtovanju inovativnih urbanih vsebin

Partnerji: Zavod Bunker, Druga gimnazija Maribor,

Naročnik: Druga gimnazija Maribor

Sponzorji:

Maribor 2012 -