MESTNI STOLI

Kje ob Slovenski cesti bi lahko bral knjige, pojedel sendvič, …?
Slovenska cesta v Ljubljani

V okviru mestnega projekta Slovenska cesta smo v sklopu začasnih posegov, ki naj bi nakazovali možnost preureditve Slovenske ceste v manj prometno in pešcu bolj prijazno glavno os prestolnice, zasnovali koncept postavitve urbanih stolov. Ob Slovenski cesti je sicer postavljenih le nekaj klopi, mi pa smo za dodatne postavitve stolov izbrali različne prostore. Nekje so bili stoli umaknjeni od prometa, drugje so služili udobnejšemu čakanju na prihajajoči avtobus, ponekod so bili postavljeni le kot presenečenje ali opozorilo. Postavitve stolov so bile zasnovane tako, da se tako prilagajale posameznim ambientom, ki jih Slovenska cesta ustvarja ob stiku s parki ali trgi. Stole, ki so se izkazali za najuspešneje locirane, smo tudi po določenem obdobju pustili na prvotnih lokacijah, ostale pa smo prerazporedili ali reciklirali.
Sam mestni projekt »Slovenska cesta« želi vzpostaviti kvalitetnejši javni prostor vzdolž osrednje mestne ulice in eden od opaznejših posegov v okviru omenjenega projekta je bil prav postavitev večjega števila urbanih stolov, od Filozofske fakultete do križišča Slovenske in Tivolske ceste. Namen postavitve je bil prikazati ulico kot prostor številnih kakovostnih, celo prijetnih prostorov za sedenje in druženje, mimoidočim nuditi možnost počitka ter preizkusiti novo urbano pohištvo.

 

Sodelavci: studio Asobi

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Sponzorji: Zavod za turizem Ljubljana, Mestna občina Ljubljana

Foto: Matevž Paternoster, Andraz Seifert