Igrišče Kolodvorska

Ureditev novega igrišča pred Kinodvorom

Igrišče otrokom omogoča plezanje in opazovanje drevesnih krošenj. Gozdnati značaj prostora je bil izhodišče za oblikovanje igrišča in izbiro igral. Igrišče spodbuja fizično rekreacijo in razvoj gibalnih spretnosti otrok. Igrišče sestavljajo vžigalice iz okroglic, viseča mreža, talne krogle in tri plezala: plezalna mreža, horizontalna lestev in drog.

Igrišče Kolodvorska

Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Foto: Mojca Janželj

Ljubljana, september 2012