Idrija

Dokumentacija prostorske intervencije v nastajanju

V letu 2017 si bomo prizadevali del javnega prostora v Idriji prenoviti tako, da postane bolj prijazen do okolja in do prebivalcev. Od zgodnje pomladi dalje bomo na izbranem območju Ute, Alije in Brusovš skupaj s prebivalci ugotavljali, kako uporabljajo javni prostor, kaj si želijo od njega in kako ga lahko obnovimo in izboljšamo. Na podlagi zbranih odzivov, želja in prostorskih analiz bomo poleti izvedli eno večjo prostorsko intervencijo.
Na tem mestu bomo poskušali celoten proces našega dela predstaviti tudi v digitalni obliki. Objavili bomo poročila z dogodkov in dokumente, ki smo jih izdelali.

5. april: prvi sestanek s prebivalci

 

24. marec: prva prostorska akcija
V Idrijo smo prišli opremljeni s spreji za začasno označevanje cest, šablonami, zemljevidom, letaki in entuziastičnimi študenti arhitekture. Rezultat je več kot 40 večjih in majših poslikav po cestah, stenah praznih zgradb, škarpah in stopnicah, ki simbolizirajo naše ideje za soseske Brusovše, Alijo in Uto. Hkrati smo prebivalcem in obiskovalcem območja razdelili letake in jih povabili, naj svoje predloge za sosesko oddajo v naš nabiralnik ali jih predstavijo na sestanku, ki ga s prebivalci organiziramo 5. aprila.

Galerija fotografij akcije (Foto: Marko Čuk)

24. februar: sestanek s predstavniki organizacij in občino
Sestanka se je udeležilo trinajst predstavnikov organizacij, ki delujejo na obravnavanem območju oz. so za območje pomembne. Pogovarjali smo se o poimenovanju območja, o pozitivnih in negativnih elementih ter o potencialih, ki jih ima prostor. Z udeleženci smo pregledali analize urbane opreme, prometa, programa in zelenja. Na koncu so udeleženci zapisali tudi svoje želje za območje.

Dokumenti s sestanka:
– zapisnik sestanka
– analiza javnega prostora in prometne ureditve (z vnešenimi pobudami udeležencev)
– analiza zelenja (z vnešenimi pobudami udeležencev)
– analiza programa (z vnešenimi pobudami udeležencev)
– analiza prometa in parkiranja (z vnešenimi pobudami udeležencev)

O projektu Trajnostna urbana regeneracija
V okviru projekta Trajnostna urbana regeneracija smo novembra z razpisom iskali slovensko mesto, ki se sooča z zastarelim in neurejenim urbanim prostorom, ki bi mu lahko skupaj z Inštitutom za politike prostora pomagali z našo intervencijo. Na razpis se je prijavilo osem mest. Kot najbolj primerno mesto smo izbrali Idrijo. Mesto s približno 8.000 prebivalci, kompleksno topografijo in številnimi objekti kulturne dediščine predstavlja poseben izziv za urbano regeneracijo.
Predstavniki društva prostoRož in Inštituta za politike prostora (IPoP) bomo letošnjo pomlad in poletje v Idriji izvajali aktivnosti za trajnostno regeneracijo izbranega območja. Hkrati bomo za mestno upravo pripravili izobraževanje s tujim predavateljem, ki bo uslužbencem predstavil nove pristope za vključevanje prebivalcev v urejanje mesta. Ob koncu projekta bomo za občino Idrija pripravili akcijski načrt, izkušnje pa bomo zbrali v priročniku, ki ga bomo predstavili predstavnikom slovenskih občin in urbanih iniciativ.

Partnerji pri projektu: Inštitut za politike prostora

Podpornik: Ministrstvo za okolje in prostor