Trajnostna urbana regeneracija: testni projekt v Idriji

Dokumentacija prostorske intervencije v nastajanju

V letu 2017 si bomo prizadevali del javnega prostora v Idriji prenoviti tako, da postane bolj prijazen do okolja in do prebivalcev. Od zgodnje pomladi dalje bomo na izbranem območju Ute, Alije in Brusovš skupaj s prebivalci ugotavljali, kako uporabljajo javni prostor, kaj si želijo od njega in kako ga lahko obnovimo in izboljšamo. Na podlagi zbranih odzivov, želja in prostorskih analiz bomo poleti izvedli eno večjo prostorsko intervencijo.
Na tem mestu bomo poskušali celoten proces našega dela predstaviti tudi v digitalni obliki. Objavili bomo poročila z dogodkov in dokumente, ki smo jih izdelali.

22. september: preverjanje uspešnosti testne postavitve in predstavitev idejnega načrta

Evropski teden mobilnosti je bil kriv za to, da se je Arkova ulica v Idriji za en dan zaprla za avtomobilski promet in odprla za sprehode, druženje, igro in sestanek o dosedanjih spremembah in prihodnosti ulice. Odzivi prebivalcev na začasno urbano opremo so bili večinoma pozitivni, tako prek 20 pisnih pobud kot tudi na sestanku, ki se ga je udeležilo 28 ljudi. Komentarji prebivalcev so se nanašali na uporabnost opreme, njihovo velikost in zasedenost parkirišč.  Skupaj z županom Bojanom Severjem smo prebivalcem predstavili tudi idejni načrt za celovito preureditev Arkove ulice. Komentarji na načrt so bili številni, načeloma pa je bila ideja o tem, da bi bila zgornja Arkova zaprta, dobro sprejeta. Načrtovanje preureditve bo tako najverjetneje teklo dalje tudi po zaključku našega projekta.

19. – 22. junij: sestavljanje urbane opreme

Z ekipo urbanih mojstrov in lokalnimi prostovoljci smo sestavljali urbano pohištvo za Arkovo ulico, ki je glavna ulica na območju. Postavili smo klopi, mize, ploščadi za počivanje, sode z drevesi, informacijske table in dva premična gola. Prostorska intervencija je rezultat polletnega procesa, v okviru katerega na podlagi številnih sestankov z različnimi deležniki, prostorskih analiz in pobud prebivalcev določili, kje bi bilo najbolj smiselno začeti s procesom urbane regeneracije in vzpodbuditi prenovo javnega prostora. Intervencija odgovarja na nekatere pobude, ki so jih podali prebivalci, hkrati pa se z Občino Idrija dogovarjamo, kako se bo območje trajnostno uredilo v prihodnje. Urbana oprema je delno sestavljena iz ponovno uporabljenih materialov, saj so osnova za klopi, mize, korita in obveščevalne table kovinska ogrodja šolskih stolov in klopi.

Podrobna predstavitev vseh pobud prebivalcev in zasnova prostorske intervencije

Nekaj fotografij urbane akcije

5. maj: urbani sprehod Jane’s walk z MDSSNG

Sprehod ob idrijskem drevoredu na Arkovi ulici so vodili člani Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nove Gorice. Pokazali so nam, s kakšnimi ovirami se srečujejo, če se želijo po opravkih odpraviti peš. Naučili smo se, kakšne razlike v podlagi lahko slepi zatipajo s palico in kakšna mora biti razlika v kontrastu, da jo razpoznajo slabovidni. Povedali so nam, kakšni prostori so za njih udobni in dostop do katerih storitev najbolj potrebujejo (lekarna, vrtec).

Galerija fotografij sprehoda (foto: Marko Čuk)

5. april: prvi sestanek s prebivalci

Prebivalci so na lističe “Predstavljam si …” zapisali kar 72 različnih pobud. Po pregledu vseh pobud smo organizirali sestanek v vrtcu Idrija, na katerem smo zbrane predloge predstavili prisotnim in skupaj ovrednotili, katere so najpomembnejše.

24. marec: prva prostorska akcija
V Idrijo smo prišli opremljeni s spreji za začasno označevanje cest, šablonami, zemljevidom, letaki in entuziastičnimi študenti arhitekture. Rezultat je več kot 40 večjih in majših poslikav po cestah, stenah praznih zgradb, škarpah in stopnicah, ki simbolizirajo naše ideje za soseske Brusovše, Alijo in Uto. Hkrati smo prebivalcem in obiskovalcem območja razdelili letake in jih povabili, naj svoje predloge za sosesko oddajo v naš nabiralnik ali jih predstavijo na sestanku, ki ga s prebivalci organiziramo 5. aprila.

Galerija fotografij akcije (Foto: Marko Čuk)

24. februar: sestanek s predstavniki organizacij in občino
Sestanka se je udeležilo trinajst predstavnikov organizacij, ki delujejo na obravnavanem območju oz. so za območje pomembne. Pogovarjali smo se o poimenovanju območja, o pozitivnih in negativnih elementih ter o potencialih, ki jih ima prostor. Z udeleženci smo pregledali analize urbane opreme, prometa, programa in zelenja. Na koncu so udeleženci zapisali tudi svoje želje za območje.

Dokumenti s sestanka:
– zapisnik sestanka
– analiza javnega prostora in prometne ureditve (z vnešenimi pobudami udeležencev)
– analiza zelenja (z vnešenimi pobudami udeležencev)
– analiza programa (z vnešenimi pobudami udeležencev)
– analiza prometa in parkiranja (z vnešenimi pobudami udeležencev)

O projektu Trajnostna urbana regeneracija
V okviru projekta Trajnostna urbana regeneracija smo novembra z razpisom iskali slovensko mesto, ki se sooča z zastarelim in neurejenim urbanim prostorom, ki bi mu lahko skupaj z Inštitutom za politike prostora pomagali z našo intervencijo. Na razpis se je prijavilo osem mest. Kot najbolj primerno mesto smo izbrali Idrijo. Mesto s približno 8.000 prebivalci, kompleksno topografijo in številnimi objekti kulturne dediščine predstavlja poseben izziv za urbano regeneracijo.
Predstavniki društva prostoRož in Inštituta za politike prostora (IPoP) bomo letošnjo pomlad in poletje v Idriji izvajali aktivnosti za trajnostno regeneracijo izbranega območja. Hkrati bomo za mestno upravo pripravili izobraževanje s tujim predavateljem, ki bo uslužbencem predstavil nove pristope za vključevanje prebivalcev v urejanje mesta. Ob koncu projekta bomo za občino Idrija pripravili akcijski načrt, izkušnje pa bomo zbrali v priročniku, ki ga bomo predstavili predstavnikom slovenskih občin in urbanih iniciativ.

Partnerji pri projektu: Inštitut za politike prostora

Podpornik: Ministrstvo za okolje in prostor