GRADBIŠČNA OGRAJA

Fotomontaže lahko ustvarijo iluzijo prostora
Severna mestna vrata na Slovenski cesti

Na glavni ljubljanski ulici mnoge gradbiščne ograje že vrsto let degradirajo prostor, ne da bi se za njimi sploh kaj dogajalo. Zato smo si zastavili cilj, da stanje izboljšamo in prostore ogradimo z razstavnimi prostori in zelenimi zasloni, gosto vegetacijo ali vsaj poenoteno oziroma urejeno oglaševalsko površino.
Dogovori o ureditvi dveh gradbiščnih ograj ob južnem delu Slovenske ceste – NUK in Šumi – so bili žal neuspešni, izvedli pa smo ureditev ograje gradbišča pri severnem vstopu na Slovensko cesto v urejeno, nadzorovano oglaševalsko površino in površino, namenjeno predstavitvi načrtovanega objekta, kar sledi cilju izboljšanja podobe oglaševalskih površin v Ljubljani.

Sodelavci: Europlakat

Naročnik: Mestna občina Ljubljana