Drugajanje

Arhitekturna delavnica v okviru Mladibora.

Mladibor je projekt, ki ga je zavod Bunker skupaj s partnerji zastavil leta 2011, da bi mladim v Mariboru ponudili umetniška orodja, ki so jim zanimiva, na način, ki od njih zahteva ktivno vključitev ter jih tako spodbuditi k ustvarjanju novih, inovativnih vsebih.

Tako smo leta 2011 izvedli delavnico na temo šolskega dvorišča, naslednje leto smo se osredotočili na javni prostor, 2013 pa na urbano vrtnarjenje. Prvo leto smo se ukvarjali z idejo začasne preureditve šolskega dvorišča, ki bi dijakom nudila kvalitetno okolje za preživljanje prostega časa na prostem, med in po pouku. Z dodajanjem novih elementov opreme bi omogočali karseda raznoliko uporabo zunanjega prostora.

Leta 2012 so dijaki spoznavali staro mestno jedro Maribora. Razkrivali so kaj se skriva na trgih in ulicah, za hišami ali pod mostovi, kaj vse bi tam lahko počeli, kako bi jih lahko pomladili, da bi postali prijetni, da bi vanje pritegnili pozornost. Udeleženci delavnice so skupaj z mentorji oblikovali dve prostorski instalaciji, eno v Žičkem prehodu in drugo na prehodu med Židovsko četrtjo in Lentom in jih ponudili na uporabo vsem obiskovalcem in prebivalcem Maribora.

Leta 2013 smo delavnico trajnoste+nega vrtnarjenja izvedli v sodelovanju z Varuhi semen. Za začetek smo dijake, ki so želeli postati aktivni člani skupine šolskih vrtnrjev seznanili s pojmom biodiverzitete in kakovostjo semen. Izdelali smo pripomočke za sušenje in shranjevanje semen, spomladi pa smo na dvorišču gimnazije postavili prve šolske grede.

Druga gimnazija Maribor

2011, 2012, 2013