prostoRož podpreš takole …

…da izpolniš obrazec in ga pošlješ na pristojni davčni urad ali da to storiš kar iz domačega naslanjača. Preberi si več!

Analogno:

1. Prenesi zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacijo prek povezave
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_donacije_dec2014.pdf.
2. Vnesi svoje podatke.
3. Vnesi naše podatke: naziv uporavičenca: Kulturno društvo prostoRož, davčna številka: 17371554.
4. Če želiš, vnesi še imena in davčne številke drugih organizacij in društev, ki jim želiš nameniti del dohodnine.
5. V stolpcu “odstotek” določi, kakšen del donacije bo namenjen posamezni organizaciji.
Posameznemu upravičencu lahko nameniš 0,5%; 0,4%; 0,3%; 0,2% ali 0,1% dohodnine. Seštevek vseh donacij ne sme presegati 0,5% dohodnine.
6. Obrazec natisni in pošlji na pristojni davčni urad najkasneje do 31. decembra 2016.

Z digitalnim potrdilom:

1. Pojdi na http://edavki.durs.si/ > Vstop za registrirane uporabnike.
2. Ko se registriraš, klikni Dokumenti > Nov dokument > Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
3. Vnesi našo davčno številko: 17371554 in odstotek donacije, ki nam ga želiš nameniti.
4. Če želiš, vnesi še davčne številke drugih organizacij in društev, ki jim želiš nameniti del dohodnine.
5. Klikni oddaj vlogo in vlogo podpiši z digitalnim podpisom.

nulapet-prostoroz-grafika

Zakaj podpreti prostoRož?

V letu 2016 smo z vašo pomočjo uspešno zaključili naslednje projekte: Urbani sadovnjak; prenovljeno otroško igrišče s kovinskimi igrali; teden brezplačnih filmskih večerov KINO PARK; prenova in postavitev igrala za otroke v Azilnem domu Logatec; Knjižnica REČI s celoletnim programom brezplačnih dogodkov za lokalne prebivalce; ureditev dvorišča za sosesko – Savskega dvorišča; zagovorništvo dobrih praks urbane prenove in lokalnih pisarn prenove; ozaveščevalna akcija, serija plakatov in delavnice o pomenu javnih površin; instalacija Slišim tvojo stisko za Zaupni telefon Samarijan. Poleg tega smo napisali serijo člankov o javnem prostoru, mentorirali dijake in študente, predavali doma in v tujini, se udeleževali okroglih miz in delavnic ter se po najboljših močeh trudili, da naša mesta postanejo še bolj prijazna.

V 2017 bomo nadaljevali z dobrim delom.
Hvala za podporo!