Nadaljujemo z oživljanjem idrijskih rudarskih hiš!

V januarju 2020 bomo ponovno oživljali idrijske rudarske hiše! V Občini Idrija so zaščiteni številni objekti, ki pričajo o bogati idrijski stanovanjski dediščini. V različnem stanju pa je v Idriji še 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so bili v preteklosti zaradi novih življenjskih potreb predelani in dograjeni, s tem pa žal izginja nesnovna dediščina kot je stavbarstvo, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje, literarna ustvarjalnost…

S projektom PIRH II bomo skupaj z društvom Idrija 2020, Mladinskim centrom Idrija, Mestnim muzejem Idrija in ABC Merkur vzpostavili nove dejavnosti, ki bodo ozaveščale o pomenu idrijske stanovanjske dediščine.

Gre za nadaljevanje projekta PIRH – Trajnostna prenova stanovanjske stavbne dediščine. S projektom smo naslovili problem opuščanja prenove stanovanjske stavbne dediščine, ki ima številne negativne okoljske in prostorske posledice za slovenske občine. Izbrali smo si idrijsko rudarsko hišo in na primeru hišo Trnovec v Grapi pripravili načrte za njeno preobrazbo v dvostanovanjsko stavbo.

S projektom želimo:

 • popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja;
 • vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije;
 • spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom;
 • vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine;
 • promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije;
 • dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti;
 • povezati deležnike na področju rudarskih hiš.

Rezultati projekta:

 • rudarsko hišo na Bazoviški 4 bomo oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;
 • oblikovali in izvajali bomo turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turo, doživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;
 • izdali bomo 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);
 • pripravili bomo krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;
 • vzpostavili bomo »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;
 • izvajali bomo arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

Trajanje projekta: januar — december 2020
Vrednost operacije: 28.860,81 EUR


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programskega razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnost se izvaja v sklop partnerstva LAS s CILjem.