Kaj je trajnostna urbana regeneracija in zakaj je pomembna za slovenska mesta?

Začenjamo s projektom Trajnostna urbana regeneracija, v okviru katerega bomo z izbrano slovensko občino v enem letu sodelovanja na terenu izvedli projekt prebivalcem in okolju prijazne prenove izbranega dela mesta.

Za občine: prijave na projekt so odprte! Prijavite se lahko do 20. novembra z izpolnjenim vprašalnikom, ki ga najdete na: https://urbanaregeneracija.typeform.com/to/AmxFz9.

*Rok za prijave smo zaradi tehničnih težav s spletno stranjo podaljšali do 23. novembra!*

Trajnostna urbana regeneracija je sklop usklajenih dejavnosti, ki na določenem urbanem območju s pomočjo sodelovanja med različnimi skupinami deležnikov izboljšuje urbano okolje in kakovost bivanja. Preprosto povedano to pomeni, da izvajalci pri prenovi sodelujejo s prebivalci in drugimi uporabniki prostora in pri delu upoštevajo njihove želje in potrebe. Po drugi strani pa izvajalci pazijo, da bo prostor po prenovi bolj prijazen okolju. To lahko dosežejo npr. tako, da omejijo avtomobilski promet, izboljšajo javne prostore in zelene površine ali bolje izrabijo prazne zgradbe. Takšen način izvajanja prenove je pogosto mogoč le, če se mestna uprava zaveda pomena, ki ga imajo prebivalci za trajnostni razvoj mesta.

Trenutno iščemo občino, ki bi želela sodelovati v našem projektu. Občina bo s sodelovanjem v projektu pridobila en izveden pilotni projekt trajnostne urbane regeneracije, pomoč pri projektnem povezovanju mestnih oddelkov in izobraževanje mestne uprave, pomoč pri vključevanju prebivalcev v procese odločanja in akcijski načrt dolgoročne podpore in komunikacije s prebivalci.

Več informacij o projektu: Trajnostna urbana regeneracija – poziv občinam

Projekt Trajnostna urbana regeneracija izvajamo skupaj z Inštitutom za politike prostora (IPoP) in s podporo Ministrstva za okolje in prostor.